Search for:
 • Home/
 • Games News/
 • ส่องต่างชาติ "ซื้อคอนโด" ในไทย 5 จังหวัด TOP 5

ส่องต่างชาติ "ซื้อคอนโด" ในไทย 5 จังหวัด TOP 5

การซื้อคอนโดของชาวต่างชาติ กลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิด-19 แล้ว จากดีมานด์คงค้าง หลังเปิดประเทศโดยเฉพาะรัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ที่กลับมาซื้อมากขึ้น ซึ่งสาเหตุที่ต่างชาติสนใจซื้อคอนโดในไทย เพราะคำพูดจาก นสล็อตออนไลน์

 • โครงสร้างพื้นฐานดี
 • หนีหนาวตามฤดูกาล
 • แสวงหาผลตอบแทน/ทำกำไรจากการให้เช่า
 • แหล่งพักอาศัยของกลุ่มที่เข้ามาทำงานไทย และกลุ่มวัยเกษียณ
 • โดยสัดส่วนการโอนคอนโดฯ ในปี 2564ชาวไทย 89% ชาวต่างชาติ 11%

พบว่าปี 2564 ไตรมาส 4 จีน มีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาเป็น รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ตามลำดับ

4 จุดเด่น ย่านพระราม 9 ทำเลเนื้อหอม "คอนโด" ตอบโจทย์คนทำงาน

สภาพัฒน์ เผย ไตรมาสแรกปี 66 จีดีพีไทย โต 2.7% ท่องเที่ยวฟื้นแรงหนุน

โดย 5 จังหวัดที่ต่างชาตินิยมซื้อคอนโดฯ เป็นจังหวัดเศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยว ในปี 2564 คือ

 1. กทม.5,260 หน่วย สัดส่วนต่างชาติ 9%
 2. ชลบุรี 3,567 หน่วย สัดส่วนต่างชาติ 32%
 3. สมุทรปราการ 739 หน่วย สัดส่วนต่างชาติ 8%
 4. ภูเก็ต 637 หน่วย สัดส่วนต่างชาติ 28%
 5. ชียงใหม่ 595 หน่วย สัดส่วนต่างชาติ 20%

โดยชาวจีนนิยมซื้อคอนโดฯ ใน กทม.และปริมณฑล ขณะที่ชาติอื่นนิยมซื้อคอนโดฯ เมืองท่องเที่ยวมากกว่า

 1. ชาวจีน กรุงเทพฯ 3,323 ห้อง ชลบุรี 1,207 ห้อง สมุทรปราการ 55 ห้อง
 2. รัสเซีย ชลบุรี 510 ห้อง ภูเก็ต 240 ห้อง ประจวบฯ 37 ห้อง
 3. สหรัฐอเมริกา ชลบุรี 277 ห้อง กรุงเทพฯ 134 ห้อง เชียงใหม่ 50 ห้อง
 4. สหราชอาณาจักร ชลบุรี 204 ห้อง กรุงเทพฯ 82 ห้อง เชียงใหม่ 41 ห้อง

อย่างไรก็ตาม ความต้องการต่างชาติในคอนโดฯ ไทยมีแนวโน้มเติบโตตามแนวโน้มโครงการที่คาดว่าจะเปิดตัว และการท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่อง

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

 ส่องต่างชาติ "ซื้อคอนโด" ในไทย 5 จังหวัด TOP 5