Search for:
  • Home/
  • Tag: ตารางถ่ายบอล -สอบข้าราชการ 2562

"ความไม่แน่นอนทางการเมือง" อาจกดเรตติ้งความน่าเชื่อถือไทย

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่าบริษัทฟิทช์ เรทติ้งส์(Fitch Ratings) ได้คงอ… [...]